VoorwaardenWe willen graag weer op beperkte schaal en voorlopig met kleine groepjes leerzame cursussen en interessante workshops verzorgen.

Je deelname hieraan is verzekerd als wij je vragen om 15 euro over te maken als reserveringskosten.

Teruggave van geld is alleen mogelijk als er zich in de winkel bijzonderheden voor doen waarbij het geven van lessen uitgesloten is.

De deelname aan een project geldt voor de hele projectduur; tussentijds beëindigen van de deelname is niet mogelijk tenzij dit overeengekomen is met Bossche Quilts & Meer

Ons bankrekening nummer is:

Rabobank NL21 RABO 0144 0405 06