VoorwaardenIn onze winkel worden veel cursussen en workshops gegeven.

Je deelname hieraan is verzekerd als wij jou vragen om 15 euro over te maken als reserveringskosten.

Natuurlijk mag je altijd direct het volledige bedrag betalen, maar bij minimaal 15 euro ben je verzekerd van een plek.

Teruggave van geld is alleen mogelijk als er zich in de winkel bijzonderheden voor doen waarbij het geven van lessen uitgesloten is.

De deelname aan een project geldt voor de gehele projectduur; tussentijds beëindigen van de deelname is niet mogelijk tenzij overeengekomen met Bossche Quilts & Meer

Ons bankrekening nummer is:

Rabobank NL21 RABO 0144 0405 06